Арбанаси - Телефонен указател:

Снимката в по-голям размер КМЕТСТВО
Арбанаси 5029,
тел. 062 630354

 
Снимката в по-голям размер Клуб ПО конен спорт "Калоян" - с. Арбанаси
с. Арбанаси 5029, № 204
Лице за контакт: Михаил Костов Христов
тел. 062 623668
Снимката в по-голям размер Арбанашки манастир "Св. Никола",
XIII век, обновен XVII век, действащ, девически, храмов празник 6 декември, Великотърновска духовна околия.
тел. 062 32873
Снимката в по-голям размер Арбанашки манастир "Успение богородично",
XIII век, обновен XVII век, действащ, девически, храмов празник 15 август, Великотърновска духовна околия.
тел. 062 620322